Làm GPLĐ cho người Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Cập nhật: 16/11/2015

GPLĐ là một loại giấy tờ không thể thiếu đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên, người Mỹ cũng không có ngoại lệ. người Mỹ, người sử dụng lao động là người Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu có thể đến làm giấy tờ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hay sử dụng dịch vụ trực tuyến. Trong trường hợp tự mình làm giấy tờ thì người Mỹ, người sử dụng lao động cần có những hiểu biết cơ bản về pháp luật Việt Nam xung quanh việc làm giấy tờ này.

Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết của chúng tôi trong nhiều năm gắn bó với công việc làm giấy tờ cho người nước ngoài nói chung và người Mỹ nói riêng, cụ thể về lĩnh vực làm GPLĐ và làm thẻ tạm trú.

I. Làm GPLĐ mới cho người Mỹ tại Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Làm GPLĐ mới cho người Mỹ làm việc trong các KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu

a. Cơ sở pháp lý

-   Bộ Luật Lao động năm 2012.

-   Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh –Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

-   Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

-   Biên bản ủy quyền của Sở LĐ-TB và XH ngày 11/9/2009  về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

-   Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

-   Công văn số 2655/SLĐTBXH-CSLĐVL ngày 29/11/2013 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

-   Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc thu và sử dụng phí cấp GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn  tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

b. Điều kiện để được cấp GPLĐ

-   Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

-   Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

-   Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

-   Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

-   Được chấp thuận bằng văn bản của Ban  quản lý các  KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

-   Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

c. Hồ sơ cần có:

-   Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 06).

-   Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

-   Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ được quy định đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

•  Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam phải có:

- Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp.

- Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

•   Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam phải có:

-  Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

-  Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

•    Trường hợp người nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam phải có: Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

-   Văn bản xác nhận người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Cụ thể như sau:

•  Trường hợp người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành thì phải có một trong các giấy tờ sau:

- Giấy phép lao động hoặc Hợp đồng lao động hoặc Quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành.

- Văn bản xác nhận người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận.

•    Trường hợp người lao động là chuyên gia thì phải có một trong các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh là người lao động nước ngoài có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 05 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

- Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

•    Trường hợp người lao động là lao động kỹ thuật thì phải có các giấy tờ sau:

- Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 năm;

- Giấy tờ chứng minh đã có ít nhất 03 năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

-   Thông báo của Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng  người lao động nước ngoài.

-   02 ảnh màu kích thước 4 x 6 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

-   Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

d. Trình tự thực hiện:

-   Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

-   Bước 2:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các KCN địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

-   Bước 3:

- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các KCN địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khi đến nhận kết quả thì đại diện của tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận.

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận sau đó yêu cầu đại diện của tổ chức ký vào sổ giao nhận và tiến hành giao giấy phép lao động.

2. Làm GPLĐ mới cho người Mỹ làm việc ngoài các KCN tại Bà Rịa – Vũng Tàu

a. Cơ sở pháp lý

-   Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung.

-   Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

-   Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH  ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ và Nghị Định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam .

-   Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

-   20/01/2014 Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thông tư 03 này có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2014. Theo nội dung văn bản này thì thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có nhiều điểm mới và thay đổi so với  Nghị định số 46/2011/NĐ-CP trước đây.

b. Những trường hợp phải xin cấp giấy phép lao động:

-   Thực hiện hợp đồng lao động

-   Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp.

-   Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế.

-   Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

-   Chào bán dịch vụ.

-   Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-   Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

-   Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

c. Hồ sơ cần có:

-   Phiếu đăng ký dự tuyển lao động.

-   Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp.

-   Lý lịch tư pháp do nước ngoài cấp, được hợp thức hóa tại cơ quan ngoại giao nước đó.

-   Bản Lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh màu (Mẫu 2).

-   Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).

-   Bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động, bao gồm: bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hoặc giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn, tay nghề và trình độ quản lý với thời gian làm việc trên 05 năm được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

-   Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

-   03 (ba) ảnh màu 4x6cm (ảnh chụp không quá 06 tháng).

Đối với các giấy tờ quy định nêu trên mà bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d. Các bước tiến hành

-   Người sử dụng lao động nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ít nhất 20 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đến khi người Mỹ dự kiến làm việc.

-   Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm cấp giấy phép lao động cho người Mỹ trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

-   Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp và trao cho người Mỹ.

-   Sau khi người Mỹ được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người Mỹ phải kết giao hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của luật lao động Việt Nam, gửi bản sao tới Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong vòng 05 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động.

II. Làm thẻ tạm trú cho người Mỹ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Căn cứ pháp lý

-   Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-   Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-   Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

-   Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-   Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002.

2. Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú

-   Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên.

-   Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền).

-   Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

-   Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt nam theo qui định của pháp luật.

-   Người nước ngoài  có giấy phép lao động đang làm việc tại các loại hình doanh nghiệp, Văn phòng đại diện các công ty nước ngoài;

-   Chuyên gia, sinh viên, học viên, đang làm việc, học tập theo các chương trình, dự án quốc gia ký kết giữa các Bộ, Ngành được Chính phủ phê duyệt;

-   Thân nhân đi cùng gồm (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của người được cấp thẻ.

3. Hồ sơ cần có:

-   Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh (theo mẫu) .

-   01 tờ khai thông tin về người Mỹ xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức ( theo mẫu).

-   02 ảnh cỡ 3x4 , chụp chính diện,rõ nét, phông nền trắng, thời hạn chụp ảnh không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú.

-   Bản gốc hộ chiếu.

-   01 bản sao giấy phép hoạt động. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp và hình thức hoạt động tại Việt Nam mà giấy phép hoạt động có thể khác nhau (giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy hoạt động của văn phòng đại diện..)

-   Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

-   Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có).

-   Giấy phép lao động (nếu người xin cấp thẻ tạm trú là người lao động).

-   Với các trường hợp người xin cấp thẻ tạm trú là vợ, chồng hoặc con của người lao động Mỹ hoặc nhà đầu tư muốn xin cấp thẻ tạm trú với diện phụ thuộc thì cần có các loại giấy tờ sau: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận gia đình.

Với những thông tin chúng tôi chia sẻ, quý khách hoàn toàn có thể tự mình làm hồ sơ, thủ tục xin cấp GPLĐ và thẻ tạm trú hợp lệ tại các cơ quan chức năng. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian hoặc nếu quá bận rộn, quý khách có thể sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp và uy tín của chúng tôi. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thông tin khác:

Bản quyền 2015-2018 Công Ty TNHH Visa Service

Địa Chỉ: Tầng trệt, số 10B, ngõ số 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, HCM
Chi nhánh tại Hà Nội: Số 3 ngõ 668 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0906-847-588 (Zalo, Viber, Whatsapp, Line)
Tel: 028.62.732.329
E-mail: Sale@visaonarrival.net

® thiet ke web: VAVIETNAM.COM